Blood

Blood Donors’ List

  • Filter by Blood group
  • Location
  Blood Group Firstname Mobile No Hatty Name Location
  O+ Ravikumar Lingan 9845447321 Kenthorai Yelahanka
  A+ Sharma Devaraj 8248912642 Milidhenu Yelahanka
  O+ Rathnagar Saravana Raj 9739340007 Kallatty Yelahanka
  A+ Magesh Murthi 9535999920 Sholur Wilson garden
  O+ Dineshkumar Raman 9094722045 Ellithorai Wilson Garden
  A+ Manoj Kumar Raju 9986010773 Kundah Thuneri Whitefield
  A+ Ganesh Viswan 9972337803 Kappachi Whitefield
  AB- Ramesh Bellan 7829999098 T manihatty Whitefield
  AB+ Akshay GS 8870181149 Melur Hosahatty Whitefield
  O+ Pradeep Bheeman 7411312180 Manjoor Whitefield
  O+ Prem Santosh 9916940568 Kerahada Whitefield
  A+ Gowtham B 7411262756 Manjoor Whitefield
  A+ Pranesh Ravi 8197698559 Kattabettu Whitefield
  B+ Karthikeyan Nanjan 9787743511 Kambatty whitefield
  B+ Gavaskar Bhojan 7892437276 Ebbanad Whitefield
  A+ Mohan A R 9008200366 Thangadu1 Vidyaranyapura
  O+ Ganesan S 9880383300 Melur(Near Manjakombai) VIDYARANYAPURA
  A+ Pradeep Bellie 8618030359 Kil Kundha Vidyaranyapura
  O+ Niranjan Ramamurthy 8861188822 Hubbathalai Vidyanagar Cross
  O+ Saravanan M B 9742093815 Iduhatty Varthur
  1 2 3 ... 7 ... Next »   Last »»